Årsresultat 2016
Hampshireåret 2016 har visat på goda resultat och framsteg. Under året har avelsmålet för Hampshire justerats vilket innebär högre tryck på produktionsegenskaper som tillväxt och foderförbrukning, samt ökat tryck för osteokondros. Egenskaper som de senaste åren visat stor framgång, som späcktjocklek och köttprocent, har fått en lägre vikt i avelsmålet. Målet med faderrasen är grisar med hög tillväxt och köttprocent, effektiv foderomvandlingsförmåga och med god hållbarhet. Förutom stora framsteg av dessa egenskaper tillkommer RN-genen som ger Hampshire dess unika köttkvalité. Hampshire har också, genom DNA-analyser, visat sig vara extra motståndskraftig mot E. coli. Resultaten för 2016 visar att galtarna har haft en medeltillväxt på 733 gram per dag från födsel till 100 kg, dvs. endast 134 dagar till 100 kg! Späcktjockleken vid 100 kg har minskat 0,4 mm till 7,6 mm.Galtarna som testats i foderautomater har i medel förbrukat 141 kg foder mellan 35 och 100 kg, vilket är 10 kg mindre i jämförelse med förra året! I samma intervall har de växt 1098 gram per dag i genomsnitt, vilket är en ökning på 60 gram per dag jämfört med förra året. Resultaten från styckade djur visar att osteokondros fortfarande håller sig på en mycket låg nivå. Under året var köttprocenten för alla slaktade Hampshiredjur (gyltor och galtar) 62,0 %.De genetiska trenderna visar att den totala vinsten under de fyra senaste åren är 21 SEK per slaktsvin och år. Tillväxten ser riktigt bra ut; 0,5 färre dagar till 35 kg och 1,3 färre dagar till 100 kg. Foderförbrukningen minskar med 1,6 kg per gris och år (perioden 35-100 kg). Köttprocenten ökar med 0,7 % per år samt späcktjockleken minskar med 0,4 mm.Tidigare exporterades levande galtar till JSR Genetics men sedan uppbyggnaden av deras avelsbesättning tar de numera fram egna galtar till seminstationerna och bruksbesättningarna. Under året har export av frysta semindoser skett till avelsbesättningen i Storbritannien, samt till Schweiz.Glädjande ses en ökad efterfrågan av Hampshire hos besättningarna runt om i landet. Seminförsäljningen av Hampshire i Sverige ökade med 11,4 % under 2016, och med hela 26,3 % i Norge.  Det är ett tydligt tecken på ett bra hur kostnadseffektiv och Hampshire uppskattad är!
Galtar på export till Storbritannien
Galtar till Storbritannien
Julhälsningar
Hampshiregaltar på export
Hampshiregyltor på export
Först 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HKSCAN 

Torgg.4

SE-29181 Kristianstad

SWEDEN
Tel:+46 44-194 123

      +46 44-194 124


                     
monica.hansson@hkscan.com                      

maria.eriksson@hkscan.com
                       
Copyright 2012 Nordic Genetics
Användarvillkor  |  Personliga uppgifter
Logga in|