Pressmeddelande från ScanPig

Inget gemensamt engagemang för Duroc

ScanPig och Nortura i Norge har under en period diskuterat möjligheten att öppna upp för användning av Duroc för de producenter som levererar slakt till KLF (Kött- och fjäderfäproducenternas Landsförbund). Det har dock inte varit möjligt att hitta bra villkor för samarbete eller en ekonomisk modell som tillfredsställer båda parter, och samtalen har således inte varit framgångsrika.

- Det har varit bra möten, men vi kunde inte hitta en modell som båda parter var nöjda med. Vi har därför beslutat att avsluta samtalen nu, men utesluter inte att vi öppnar dörren för nya samtal någon gång i framtiden, säger Hans Thorn Wittussen och Bjørn-Ole Juul-Hansen som är respektive biträdande chef Nortura och ordförande i ScanPig.

Det är således klart att Nortura, tillsammans med Topigs Norsvin, kommer att fortsätta utveckling och avel av Norsvin Duroc. KLF och ScanPig kommer i sin tur fortsätta att investera i Nordic Genetics (HKScan) Hamphire. Tillgång till en tredje ras är avgörande för hybridaveln för att dra full nytta av korsningseffekten. Nortura erbjuder Duroc till sina medlemmar, medan ScanPig som ägs av KLF och KLF-slakterier erbjuder Hampshire som tredje ras.

Se pressmeddelandet här
HKSCAN 

Torgg.4

SE-29181 Kristianstad

SWEDEN
Tel:+46 44-194 123

      +46 44-194 124


                     
monica.hansson@hkscan.com                      

maria.eriksson@hkscan.com
                       
Copyright 2012 Nordic Genetics
Användarvillkor  |  Personliga uppgifter
Logga in|