Avel

Avelsbesättningarna bedriver avel av faderrasen Hampshire, i avtal med Nordic Genetics. De bästa galtarna rekryteras till seminstationerna.  Via Svenska Köttföretagens seminstationer kan bruksbesättningarna ta del av avelsframsteget. En treraskorsning med Hampshire som faderras ger högre kullstorlekar, starkare och friskare grisar, bättre tillväxt och bättre foderomvandlingsförmåga.

Med ett väl komponerat avelsprogram skapar Nordic Genetics en mycket kostnadseffektiv faderras!

HKSCAN 

Torgg.4

SE-29181 Kristianstad

SWEDEN
Tel:+46 44-194 123

      +46 44-194 124


                     
monica.hansson@hkscan.com                      

maria.eriksson@hkscan.com
                       
Copyright 2012 Nordic Genetics
Användarvillkor  |  Personliga uppgifter
Logga in|