Avelsprogram

Korsningsprogram

För att uppnå en så effektiv grisproduktion som möjligt förespråkar Nordic Genetics att man använder sig av en treraskorsning med Hampshire som faderras. Moderrasen utgörs av en korsning mellan Yorkshire och Lantras, som semineras med en renrasig Hampshire. Genom att använda en treraskorsning utnyttjas korsningseffekten hos både moder och avkomma. Det ger högre kullstorlekar, starkare och friskare grisar, bättre tillväxt och bättre foderomvandlingsförmåga.

Korsningsprogrammet har visat sig vara mycket framgångsrik när det gäller färskt kött  till konsumenten. Scan saluför köttet under varumärket Piggham. Piggham har tilldelats diplom för det “saftiga och välsmakande köttet” av Gastronomiska akademin.

 

Hållbart avelsprogram

Nordic Genetics anser att ett brett avelsmål är nödvändigt för att kunna avla för en hållbar grisproduktion. Vårt avelsmål inkluderar flera egenskaper som är viktiga för djurens hälsa och reproduktion, kvalitén på köttet, påverkan på miljön och den ekonomiska hållbarheten. Vilka djur som används i aveln bestäms av djurens totala handelsvärde, där de egenskaper som ingår i avelsvärderingen ges en lämplig ekonomisk vikt för varje egenskap. Genom att ha ett brett avelsmål med olika typer av egenskaper är risken för inavel mindre eftersom djur av olika genotyper får höga handelsvärden. Vårt mål är ett stort avelsframsteg men utan att det sker på bekostnad av djurets välfärd, till exempel är avelsdjurens exteriör av största vikt. Djurens välfärd och livslängd ökar också allmänhetens acceptans av avelsverksamheten.

Djurvälfärd och hälsa

Grisproduktionen i Sverige bygger på hög djurvälfärd. Lösgående system har används i mer än två decennier. Dräktiga suggor hålls oftast gruppvis i stora djupströbäddar. När suggorna ska grisa flyttas de till grisningsboxar. Avvänjning får inte ske innan smågrisarna är minst 28 dagar. Svanskupering är inte tillåtet. Grisarna hålls på större ytor än EU-lag och alla grisar får tillgång till strö varje dag. Slaktsvinen hålls endast delvis på spaltgolv. Antibiotika i foder är förbjudet sen 1986 och användning av hormoner som tillväxtbefrämjande medel är inte tillåtet. Tack vare omgångsystem (allt-in-allt-ut) kan hög hälsostatus behållas.

 

HKSCAN 

Torgg.4

SE-29181 Kristianstad

SWEDEN
Tel:+46 44-194 123

      +46 44-194 124


                     
monica.hansson@hkscan.com                      

maria.eriksson@hkscan.com
                       
Copyright 2012 Nordic Genetics
Användarvillkor  |  Personliga uppgifter
Logga in|