Insamling av data

Nordic Genetics Hampshire avelsprogram bygger på väl motiverade kontrakterade uppfödare i Sverige, England och Norge som följer samma rutiner för avelsarbetet. En stor mängd data samlas in för att ge en tillförlitlig grund för avelsarbetet.

För att säkerställa ett högt genetiskt framsteg används tre registreringsmetoder: suggkontroll, fälttest i avelsbesättningarna och skinkstyckning på slakteriet. Alla registreringar överförs sedan till Nordic Genetics databas och informationen används i avelsvärderingen för att göra det möjligt att välja ut de bästa djuren för vidare avel. Alla djur för avel tas det blodprov på för att säkerställa att härstamningen är korrekt.

Suggkontroll

I suggkontrollen registreras identitet, betäckning, grisning, kullstorlek, avvänjning, grisningsintervall, behandlingar och missbildningar.

Fälttest

Fälttest görs för alla gyltor och galtar. Testet görs då grisarna väger ca 100 kg och utförs av Nordic Genetics avelstekniker. Följande egenskaper registreras:

Grisens vikt
Späcktjocklek
Köttjocklek
Exteriörbedömning

Foderförbrukning sker också på gårdarna med hjälp av foderautomater i ett antal boxar. Varje år testas ca 400 djur i foderautomaterna. Genom en transponder i örat registreras antal besök i foderautomaten, samt hur länge och hur mycket djuret äter. Prövotiden är mellan 35 och 100 kg. Efter testperioden är slut beräknas tillväxt och foderförbrukning under perioden.

Skinkstyckning

Varje år skickas ca 800 djur till slakt där köttinnehåll och osteokondros utvärderas. Genom styckningen får man fram andelen kött och ben i skinkan som sedan används för beräkning av köttprocent. Sverige var först i världen med att systematiskt inkludera osteokondros i avelsurvalet och bedömningen har gjorts sen 1982. Bedömningen baseras på utvärdering av en armbågsled och en knäled, och bedöms på en sexgradig skala (ingen anmärkning – grav skada).HKSCAN 

Torgg.4

SE-29181 Kristianstad

SWEDEN
Tel:+46 44-194 123

      +46 44-194 124


                     
monica.hansson@hkscan.com                      

maria.eriksson@hkscan.com
                       
Copyright 2012 Nordic Genetics
Användarvillkor  |  Personliga uppgifter
Logga in|