Med ett väl komponerat avelsprogram och ett högt genetiskt framsteg skapar vi morgondagens gris!


Nordic Genetics ansvarar för avel och utveckling av grisrasen Hampshire. Vi arbetar med att ta fram effektiva och hållbara djur som passar i olika produktionssystem. Nordic Genetics ägs av HKScan Sverige.

Vi erbjuder grisproducenter världen över genetik som stärker primärproduktionens konkurrenskraft och uppfyller slakteri-, stycknings- och charkindustrins högt ställda krav samt slutprodukter som uppskattas av konsumenten.

Nordic Genetics avelsprogram bygger på hög djurvälfärd och våra djur har en unik hälsostatus.  Vi kombinerar ett avelsprogram för hållbar grisproduktion med högt genetiskt framsteg som stärker hela produktionskedjan.

Årsresultat 2016
Fortsatta avelsframsteg
Ändringar i avelsmålet
Ändrade vikter
Sverige använder minst antibiotika i EU
Ny rapport
» Avelsprogram
» Avelsmål
» Insamling av data
» Avelsvärdering
» Avelsframsteg
» Artiklar
» Avelsbesättningar
» Semin och bruksgaltar
» Hampshire
» Export
» Kontakt
Övriga länkar
» HKScan Agri
» Svenska Köttföretagen
» Scan
» JSR Genetics
» ScanPig
» SLU
» Gård&Djurhälsan
» PigWin
» Svenskt kött
  Nordic Genetics 
HKSCAN SWEDEN
Torgg.4
SE-29181 Kristianstad
SVERIGE
Tel:+46 44-194 123
      +46 44-194 124


monica.hansson@hkscan.com
maria.eriksson@hkscan.com
                                               
Copyright 2012 Nordic Genetics
Användarvillkor  |  Personliga uppgifter
Logga in|