Med ett väl komponerat avelsprogram och ett högt genetiskt framsteg skapar vi morgondagens gris!HKScan ansvarar för avel och utveckling av grisrasen Hampshire. Vi arbetar med att ta fram effektiva och hållbara djur som passar i olika produktionssystem. Hampshire ägs av HKScan Sverige.

Vi erbjuder grisproducenter världen över genetik som stärker primärproduktionens konkurrenskraft och uppfyller slakteri-, stycknings- och charkindustrins högt ställda krav samt slutprodukter som uppskattas av konsumenten.

Hampshires avelsprogram bygger på hög djurvälfärd och våra djur har en unik hälsostatus.  Vi kombinerar ett avelsprogram för hållbar grisproduktion med högt genetiskt framsteg som stärker hela produktionskedjan.

HKSCAN 

Torgg.4

SE-29181 Kristianstad

SWEDEN
Tel:+46 44-194 123

      +46 44-194 124


                     
monica.hansson@hkscan.com                      

maria.eriksson@hkscan.com
                       
Copyright 2012 Nordic Genetics
Användarvillkor  |  Personliga uppgifter
Logga in|