Produkter

Nordic Genetics avelsmaterial förmedlas av Svenska Köttföretagen. Förmedlingen kan delas in i två verksamhetsområden: semin och bruksgaltar.

Seminanvändningen i bruksbesättningarna är mer än 90 % och nära 100 % i avelsbesättningarna.  Svenska Köttföretagen driver två seminstationer i Sverige, en utanför Nässjö (Hudaryd) och en utanför Eskilstuna (Hållsta). Till seminstationerna väljs de bästa galtarna från avelsbesättningarna. För att upprätthålla ett snabbt genetiskt framsteg byts genomsnittsgalten på stationerna ut på mindre än ett år.

HKSCAN 

Torgg.4

SE-29181 Kristianstad

SWEDEN
Tel:+46 44-194 123

      +46 44-194 124


                     
monica.hansson@hkscan.com                      

maria.eriksson@hkscan.com
                       
Copyright 2012 Nordic Genetics
Användarvillkor  |  Personliga uppgifter
Logga in|