Semin och bruksgaltar

Seminverksamheten bedrivs av Svenska Köttföretagen som har två seminstationer i Sverige. Stationerna har ca 250 Hampshiregaltar.

För att upprätthålla ett snabbt genetiskt framsteg byts genomsnittsgalten på stationerna ut på mindre än ett år. För att bruksproducenter skall uppnå ett så bra produktionsresultat som möjligt säljs Hampshiresperman som blandsperma.

Svenska Köttföretagen har ett produktsortiment inom semin som gör det möjligt för enskilda besättningar att välja vad de vill förbättra. För Hampshire finns det sortiment för högsta totala avelsvärde och högsta avelsvärde för ben. Som tillval kan man välja att Hampshiregaltarna garanterat bär på RN-genen. Kontakta ordermottagningen för mer information.

Svenska Köttföretagen hyr även ut Hampshire som bruksgaltar. 

Kontakt seminstationerna:

Ordermottagning:
Tel. 010-130 89 30
Fax. 010-130 89 89

För mer information besök Sveriges Köttföretag, logotyp

HKSCAN 

Torgg.4

SE-29181 Kristianstad

SWEDEN
Tel:+46 44-194 123

      +46 44-194 124


                     
monica.hansson@hkscan.com                      

maria.eriksson@hkscan.com
                       
Copyright 2012 Nordic Genetics
Användarvillkor  |  Personliga uppgifter
Logga in|